Quy định then chốt trong chống dịch ở Hà Nội
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Công điện số 19, quyết định tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h ngày 6/9/2021 trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.